The Hidden Meanings Of The World’s Most Recognizable Logos

For every company out there, logos are probably the main means of informing its potential clients, as well as creating the first impressions about itself, yet not too many people are aware of the subliminal messages encoded within the company…

Current Top Trends in Logo Design

People tend to remember visual information better than words or numbers. One of the most widespread means of visual information is logos, which can be found on all consumer products we use daily. Nevertheless, some products are more popular than…

9 heta logo-trender under 2018

Vilka logotyp- och varumärkesdesigntrender kommer definiera 2017? Idag skådar vi in i framtiden mot nio populära logotyptrender. Från förenkling till unik typografi till animation, detta är vad vi förutser blir de heta trenderna i det nya året.Vilka logotyp- och varumärkesdesigntrender…

8 Grafiska designtrender för 2018

Årets design är ett slags designerns uppror mot den tekniska industrin som använts aktivt de senaste året. Istället för design som är ren, helt vit och nästan estetiskt perfekt, ser vi nu att en annan design är möjlig med ett…